ADVOKATAS
    EGIDIJUS JONAS GRIGARAVIČIUS
  • Telefonas +370 654 77779
  • advokatas.grigaravicius@gmail.com
  • www.advokatasgrigaravicius.lt

KONFIDENCIALUMAS, KLIENTO PASLAPTIES SAUGOJIMAS - ESMINIS PRINCIPAS

Advokatas kvalifikuotai konsultuoja, pataria teisiniais klausimais, racionaliai įvertina bylinėjimosi perspektyvą
ruošia dokumentus įvairioms institucijoms, surašo procesinius dokumentus ikiteisminiame tyrime, policijos įstaigoms, prokuratūrai, teismams
padeda klientui dalyvaujant akistatose, kratose, apžiūrose, atpažinimuose
konsultuoja ir atstovauja administracinės teisės pažeidimų, administracinių nusižengimų tyrimo medžiagose bei teisminiame nagrinėjime, t.t. nelegalaus darbo, narkotinių ar psichotropinių medžiagų nedidelio kiekio, svetimo turto smulkaus pagrobimo, žalos gamtai, kelių eismo taisyklių pažeidimų, prekybos taisyklių nesilaikymo, viešos tvarkos pažeidimo ir kitose ginčo bylose
atstovauja nukentėjusiųjų interesus sveikatos sužalojimo atvejais, turto praradimo ir žalos atlyginimo bylose
gina įtariamuosius ikiteisminiame tyrime, siekia ikiteisminio tyrimo nutraukimo, susitaikymo, asmens atleidimo nuo bausmės
specializuojasi nepilnamečių baudžiamosiose bylose, siekia asmens išteisinimo nesant įrodymų, švelnesnės bausmės skyrimo
baudžiamuosiose bylose ilgametė teisinė patirtis žmogaus sveikatos sutrikdymo ir nusikaltimų žmogaus gyvybei, nusikaltimų nuosavybei bei turtinėms teisėms ir interesams, prekybos žmonėmis, nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, asmens diskriminacijos, nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, intelektinei ir pramoninei nuosavybei, nusikaltimų ekonomikai ir verslo tvarkai bei finansų sistemai, nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiems interesams, nusikaltimų teisingumui, visuomenės saugumui, disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis sprogmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis , nusikaltimų viešajai tvarkai, transporto eismo saugumo, nusikaltimų valdymo tvarkai, dokumentų suklastojimo, nusižengimo dorovei, mirusiojo atminimo, nusikaltimų krašto apsaugos tarnybai baudžiamuosiose bylose
konsultuoja suimtuosius areštinėje, tardymo izoliatoriuje
baudžiamosiose bylose gina kaltinamuosius apylinkės, apygardos, apeliaciniame, Aukščiausiajame teismuose
konsultuoja nuteistuosius pataisos namuose ir jų artimuosius bausmių vykdymo teisės klausimais, surašo skundus lygtinio paleidimo netaikymo atvejais, skundus dėl asmens teisių pažeidimo atliekant bausmę, konsultuoja dėl probacijos priemonių

KLIENTO SIEKIAI SVARBIAUSI

PATIRTIS IR PATIKIMUMAS REALYBĖJE

Advokato teisinės paslaugos klientui suprantamos, honoraras derinamas lanksčiai konkrečiu atveju

Teisinio darbo patirtis:
Išsilavinimas Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas, baudžiamoji teisė;
1989 m. gruodis – 1993 m. sausis: Kauno m. teismo vykdytojas;
1995 m. sausis – 2000 m. vasaris: Kauno m. apylinkės teismo teisėjas, hipotekos skyriaus teisėjas;
2000 m. kovas – 2003 m. birželis: Kėdainių raj. apylinkės teismo teisėjas, teismo pirmininkas;
2003 m. liepa – 2014 m. rugsėjis: Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas;
2014 m. gruodis – advokatas
Profesionali ilgametė praktika sudėtinguose teisminiuose ginčuose;
Kokybiškai ir atsakingai išnagrinėta daug administracinių, baudžiamųjų, civilinių bylų;
Išspręsti įvairiausi skundai dėl kardomojo kalinimo sulaikymo ir suėmimo, turto arešto, nušalinimo nuo pareigų;
Išspręsti probacijos tarnybos, pataisos namų lygtinio paleidimo teikimai, nuteistųjų skundai;
Įvertinti antstolių vykdymo veiksmai;
Aibės kitų ginčijamų klausimų, bylų